الگوهاي پيوند از دور و نقش آن در تغييرات اقليمي ايران - فرشاد پژوه

کد شناسه :14608
الگوهاي پيوند از دور و نقش آن در تغييرات اقليمي ايران - فرشاد پژوه
موجودی دارد

الگوهاي پيوند از دور و نقش آن در تغييرات اقليمي ايران تأليف : فرشاد پژوه - جغرافيا - كتاب پرهام - 1 : كليات 2 : معرفي الگوهاي پيوند از دور 3 : انسو ( نوسان جنوبي ) 4 : شاخص نوسان قطبي 5 : شاخص نوسان اطلس شمالي 6 : شاخص ماديان جوليان 7 : شاخص شمال - خزر 8 : نوسان شرق مديترانه 9 : نوسان مديترانه 10 : نوسان شرق اطلس ، غرب روسيه 11 : نوسان دهه اي اقيانوس آرام 12 : نوسان چند دهه اي اقيانوس اطلس 13 : نحوه انجام پژوهش علمي - الگوهاي پيوند از دور و نقش آن در تغييرات اقليمي ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر