اصول ديناميك خاك - داس

کد شناسه :14647
اصول ديناميك خاك - داس
موجودی دارد

كتاب ديناميك خاك تأليف براجا ام داس ، ژ لوو ترجمه حيات الله سرلك ، انتشارات سيماي دانش ، عمران ، كتاب پرهام، مقدمه ، مباني ارتعاش ، امواج در محيط الاستيك ، خصوصيات خاكها تحت بارگذاري ديناميكي ، ارتعاش فنداسيون ، ظرفيت باربري ديناميكي فنداسيون هاي سطحي ، زلزله و ارتعاش زمين ، فشار جانبي زمين بر روي ديوارهاي حائل ، قابليت فشردگي پذيري خاك ها تحت بارهاي ديناميكي ، روانگرايي خاك ، فنداسيون هاي ماشين آلات بر روي شمع ها ، پايداري لرزه اي سدهاي خاكريز ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر