روشهاي پشتيباني از تصميم گيري مشاركتي در عرصه شهر

کد شناسه :14707
روشهاي پشتيباني از تصميم گيري مشاركتي در عرصه شهر

روشهاي پشتيباني از تصميم گيري مشاركتي در عرصه شهر تأليف : مركز اسكان بشر سازمان ملل متحد ترجمه : ثريا بهمن پور - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : روش هاي پشتيباني از فرآيند تصميم گيري مشاركتي شهري 2 : واژه نامه 3 : منابع تفصيلي - كتابچه راهنما - روش هاي پشتيباني از تصميم گيري مشاركتي در عرصه شهر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر