نظريه پايداري اجتماعي و مجتمع هاي مسكوني - ضرغامي

کد شناسه :14718
نظريه پايداري اجتماعي و مجتمع هاي مسكوني - ضرغامي
موجودی دارد

نظريه پايداري اجتماعي و مجتمع هاي مسكوني تأليف : اسماعيل ضرغامي - معماري - كتاب پرهام - 1 : تعاريف ، كليات و مسائل عمومي مسكن 2 : ناهنجاري هاي كالبدي - اجتماعي در مجتمع هاي مسكوني 3 : طراحي مسكن و نيازهاي اجتماعي 4 : اصول پايداري اجتماعي در مجتمع هاي مسكوني 5 : نمونه مجتمع هاي مسكوني 6 : نظريه پايداري اجتماعي در معماري - نظريه پايداري اجتماعي و مجتمع هاي مسكوني - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر