بيانيه ها و منشورهاي ايكوموس - شوراي بين المللي يادمان ها و محوطه ها

کد شناسه :14719
بيانيه ها و منشورهاي ايكوموس - شوراي بين المللي يادمان ها و محوطه ها

بيانيه ها و منشورهاي ايكوموس شوراي بين المللي يادمان ها و محوطه ها ترجمه : بهنام پدرام و محمدمهدي هوشياري - باستان شناسي -1 : تاريخچه ايكوموس جهاني 2 : منشور آتن - مرمت يادمان هاي تاريخي 3 : منشور بين المللي حفاظت و مرمت يادمان ها و مرمت محوطه ها ونيز 4 : راه حلهاي همايش ورود معماري معاصر در مجموعه هاي ساختماني باستاني 5 : منشور فلورانس - باغ هاي تاريخي 6 : بيانيه تلاسكالا - باززنده سازي سكونت گاه هاي كوچك 7 : بيانيه درسدن - باز سازي يادمان هاي ويران شده در جنگ 8 : بيانيه رم 9 : منشور واشنگتن - حفاظت از شهرها و مناطق شهري تاريخي 10 : منشور محافظت و مديريت ميراث باستان شناسي 11: رهنمودهايي براي آموزش و پرورش در حفاظت 12 : سند اصالت نارا 13 : منشور محافظت و مديريت ميراث فرهنگي زير آب 14 : اصول ثبت اطلاعات يادمان ها مجموعه ساختمان ها و محوطه ها 15 : بيانيه ايكوموس به مناسبت پنجاهمين سالگرد اعلاميه جهاني حقوق بشر 16 : منشور ميراث ساخته شده بومي 17 : منشور بين المللي گردشگري فرهنگي 18 : اصول حفظ و نگهداري سازه هاي چوبي تاريخي 19 : منشور بورا - مكانهاي برخوردار از منزلت فرهنگي 20 : اصول نگهداري و حفاظت - مرمت نقاشي ديواري 21 : اصول تحليل ،حفاظت و مرمت سازه اي 22 : منشور ميراث صنعتي نيژني تاگيل 23: كارگاه بين المللي بازيابي ميراث فرهنگي بم 24 : بيانيه شي آن - حفاظت از بستر سازه ها و محوطه ها 25 : منشور راه هاي فرهنگي 26 : منشور تفسير و عرضه محوطه هاي ميراث فرهنگي 27 : بيانيه كبك - حفظ روح مكان 28 : بيانيه ليما - مديريت خطر بلايا براي ميراث فرهنگي 29 : اصول والتا - صيانت و مديريت شهرهاي تاريخي 30 : اصول دوبلين - حفاظت از ميراث صنعتي 31 : بيانيه پاريس - ميراث به عنوان محرك توسعه 32 : بيانيه فلورانس ميراث و چشم اندار به عنوان ارزش هاي انساني - بيانيه ها و منشورهاي ايكوموس شوراي بين المللي يادمان ها و محوطه ها - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر