اصول فني ساختمان 1 - براي دانشجويان معماري و ورود به بازار كار ساختمان

کد شناسه :14792
اصول فني ساختمان 1 - براي دانشجويان معماري و ورود به بازار كار ساختمان

اصول فني ساختمان 1 ( براي دانشجويان معماري و ورود به بازار كار ساختمان ) تأليف : مهتا تاري - عمران - كتاب پرهام - 1 : تعاريف اوليه 2 : پي بتني 3 : عناصر باربر 4 : پوشش سقف - اصول فني ساختمان 1 (براي دانشجويان معماري و ورود به بازار كار ساختمان ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر