تاملي در ماهيت هنر تزئينات معماري مجموعه كاخ گلستان در آيينه زمان

کد شناسه :14815
تاملي در ماهيت هنر تزئينات معماري مجموعه كاخ گلستان در آيينه زمان

تأملي در ماهيت هنر تزئينات معماري مجموعه كاخ گلستان در آيينه زمان تأليف : ماندانا رأفتي - معماري - كتاب پرهام - 1 : بازجست كاركرد اقليم 2 : پيشينه : مجموعه ارگ تاريخي تهران و مجموعه كاخ گلستان 3 : پيوند تزئينات و آرايه ها با فضاي كالبدي معماري ارگ سلطنتي 4 : هنرهاي كاربردي در فضاي كالبدي مجموعه ارگ تاريخي 5 : طي طريق با سفري در تحليل نما و جايگاه تزئينات در دل معماري مجموعه كاخ گلستان - تأملي در ماهيت تزئينات معماري مجموعه كاخ گلستان در آيينه زمان - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر