شهرهاي بايوفيليك - الحاق طبيعت در طراحي و برنامه ريزي شهري - سمياري رودباري

کد شناسه :14896
شهرهاي بايوفيليك - الحاق طبيعت در طراحي و برنامه ريزي شهري - سمياري رودباري

شهرهاي بايوفيليك الحاق طبيعت در طراحي و برنامه ريزي شهري تأليف : تيموتي بيتلي ترجمه : ميلاد سمياري رودباري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : اهميت طبيعت و حيات وحش در زندگي شهري ما 2 : طبيعت در شهرها 3 : شهرهاي بايوفيليك :آن ها چه هستند ؟ 4 : برنامه ريزي و طراحي شهري بايوفيليك 5 : ابزارها و موسسات جديد براي پرورش شهرهاي بايوفيليك 6 : برآيند نظرات : پرورش شهر بايوفيليك 7 : مقالات 8 : تصاوير گونه هاي گياهي و جانوري - شهرهاي بايوفيليك الحاق طبيعت در طراحي و برنامه ريزي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر