راهنماي تامين منابع مالي شهرداري ها - مشكيني

کد شناسه :14912
راهنماي تامين منابع مالي شهرداري ها - مشكيني

راهنماي تأمين منابع مالي شهرداري ترجمه : حسين محمدپور زندي ، سيد محسن طباطبايي مزدآبادي شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : تعريف منابع مالي شهرداري و اهداف راهنما 2 : مسائل مربوط به تأمين مالي شهرداري ها ، چالش ها و روندها 3 : اصول تأمين مالي شهرداري 4 : درآمدهاي شهرداري 5 : هزينه هاي سرمايه اي تأمين مالي 6 : بودجه ي شهرداري ، گزارش و حسابرسي مالي 7 : استقراض شهرداري ها و دسترسي به بازار سرمايه - 8 : جمع بندي ديدگاه ها - راهنماي تأمين منابع مالي شهرداري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر