شهرسازي در ونكوور - طالقاني

کد شناسه :14942
شهرسازي در ونكوور - طالقاني
موجودی دارد

شهرسازي در ونكوور تأليف : مجتبي طالقاني - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : تاريخچه و شرايط طبيعي شهر 2 : شبكه خيابان ها و سيستم حمل و نقل شهري 3 : اداره شهر تا سال 1972 4 : پيروزي جنبش رايدهندگان - تيم 5 : برنامه ريزي منطقه اي و منطقه شهري 6 : طرح مركز شهر و مراحل تكميل آن 7 : طرح سراسري شهر 8 : نحوه صدور پروانه 9 : كنترل تشخيصي و كيفي طراحي - شهرسازي در ونكوور - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر