خدايگانگي و بندگي از پديدارشناسي روح هگل

کد شناسه :14974
خدايگانگي و بندگي از پديدارشناسي روح هگل
موجودی دارد

خدايگانگي و بندگي از پديدار شناسي روح هگل تأليف : هگل ، گئورگ ويلهلم فريدريش ترجمه : عليرضا سيد احمديان - فلسفه هنر و معماري - كتاب پرهام - 1 : تاريخ تفسير يك متن 2 : درباره ترجمه 3 : ترجمه و اصل خدايگانگي و بندگي 4 : تفسير خدايگانگي و بندگي - خدايگانگي و بندگي از پديدارشناسي روح هگل - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر