گابريل گوركيان - يك معماري مدرن ديگر -يزدان شناس هاشمي

کد شناسه :15009
گابريل گوركيان - يك معماري مدرن ديگر -يزدان شناس هاشمي

گابريل گوركيان 1970 -1900 يك معماري مدرن ديگر اليزابت ويتو دمينيك دئولير اوبر ژائو ماندانا يزدان شناس هاشمي معماري رازي در باغ از استانبول تا پاريس 1933 -1900 استانبول - تهران وين محيط پاريسي و ماله استونس سال هاي خروشان 1931 - 1921 نخستين كارها باغها يك شاهكار :ويلاي هايم كارهاي معماري داخلي هنر گوركيان به سوي يك معماري مفيد 1933 - 1923 پيرامون نخستين كنگره CIAM و لكربوزيه كارهاي نمايشگاهي از 1927 هتل ها مسكن ماشين سكونت ايران 1937 - 1933 معماري عمومي معماري خصوصي از لندن تا آنتيب 1970 - 1937 لندن 1940 - 1937 بازگشت به فرانسه 1940 آموزش معماري 1969 - 1948 بازگشت نهايي 1970 - 1969 گابريل گوركيان 1970- 1900 يك معماري مدرن ديگر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر