كاملترين مرجع كاربردي طراحي دال و فونداسيون به كمك نرم افزار safe 2016 با cd

کد شناسه :15021
كاملترين مرجع كاربردي طراحي دال و فونداسيون به كمك نرم افزار safe 2016 با cd

كامل ترين مرجع كاربردي طراحي دال و فونداسيون به كمك نرم افزار safe 2016 نوشته رضاسلطان آبادي و احمدرضا جعفري - عمران و ساختمان - 1 :مقدمه اي بر انواع سقف هاي سازه اي 2 : تحليل و طراحي دال هاي متكي بر تير 3 : طراحي دال هاي تخت به همراه كتيبه 4 طراحي دال هاي مجوف بتن مسلح با بلوك هاي توخالي ماندگار 5 : طراحي دال هاي بتني همراه با تيرچه هاي يكطرفه و دال هاي مشبك 6 : تحليل و طراحي پي هاي نواري در سازه هاي بتني 7 : تحليل و طراحي پي هاي گسترده با ديوار برشي و تحليل ديناميكي انجام شده روي سازه 8 : تحليل و طراحي فنداسيون ها در سازه هاي فولادي - كامل ترين مرجع كاربري طراحي دال و فونداسيون به كمك نرم افزار safe 2016 - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر