اصول مهندسي تونل - دهقاني

کد شناسه :15044
اصول مهندسي تونل - دهقاني

اصول مهندسي تونل نوشته حسين دهقاني احسان حقيقت خرازي و مصطفي آدرسي - عمران - 1 : شناخت تونل و انواع آن 2 : اهميت تونل در راه و راه آهن و ضوابط طراحي و اجراي پوشش داخلي 3 : زمين شناسي تونل 4 : طبقه بندي مهندسي توده هاي سنگي با نگرشي در طراحي تونل 5 : مشخصات فني طراحي تونل 6 : روش هاي حفاري در تونل ها 7 : تهويه و آبكشي در تونل ها 8 : طراحي سيستم هاي نگهداري تونل با استفاده از روش هاي طبقه بندي مهندسي توده سنگ 9 : فرم معماري و طراحي سازه تونل هاي مشترك تاسيسات شهري 10 : سيستم نگهداري تونل توسط پيچ سنگ11 : سيستم نگهداري تونل توسط شاتكريت 12 : تنش در اطراف تونل ها 13 : عمليات ابزاربندي و رفتارنگار در تونلها - اصول مهندسي تونل - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر