راهنماي مشاركت هاي عمومي خصوصي در زيرساخت ها

کد شناسه :15052
راهنماي مشاركت هاي عمومي خصوصي در زيرساخت ها

راهنماي مشاركت هاي عمومي خصوي در زيرساخت ها ترجمه سهيل آل رسول - عمران - 1 : شراكت هاي عمومي خصوصي در زيرساخت ها 2 : پيش از توسعه پروژه : درك كلي فرايند و الزامات اوليه 3 : توسعه پروژه : اقدامات و فعاليت هاي مقدماتي 4 : تعريف پروژه : مطالعه توانمندي و تعهد 5 : اجراي پروژه : تداركات و ساخت 6 : اجراي پس از پروژه : مديريت قرارداد و حل اختلاف - راهنماي مشاركت هاي عمومي خصوصي در زيرساخت ها - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر