فرايندهاي طراحي - آنچه معماران و طراحان صنعتي در حوزه مديريت فرايند طراحي ...

کد شناسه :15059
فرايندهاي طراحي - آنچه معماران و طراحان صنعتي در حوزه مديريت فرايند طراحي ...

فرايندهاي طراحي آنچه معماران و طراحان صنعتي در حوزه مديريت فرايند طراحي به يكديگر مي آموزند تأليف ويم پوئلمن و ديويد كيسون ترجمه عليرضا اژدري و افشين اسماعيلي و حميد نقد بيشي - طراحي صنعتي - 1: مقدمه 2 : فرايندهاي طراحي 3 : مصورسازي 4 : مديريت پروژه 5 : پيچيدگي هاي اجتماعي 6 : تصميم گيري 7 :انتشار فناوري و طراحي 8 : سخن آخر - فرايندهاي طراحي آنچه معماران و طراحان صنعتي در حوزه مديريت فرايند طراحي به يكديگر مي آموزند - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر