حقوق ثبت اسناد و املاك - غلامرضا شهري

کد شناسه :15102
حقوق ثبت اسناد و املاك - غلامرضا شهري
موجودی دارد

حقوق ثبت اسناد و املاك تأليف : غلامرضا شهري - شهرسازي - باب اول : تشكيلات اداري ثبت باب دوم : در ثبت عمومي 1 : مقررات ثبت عمومي (عمليات مقدماتي ثبت ) 2 : اعتراضات ثبتي 3 : ثبت ملك در دفتر املاك و صدور سند مالكيت 4 : آثار ثبت املاك 5 : اختلافات و اشتباهات ثبتي 6 : ابطال و اصلاح اسناد مالكيت 7 :ثبت ملك غير 8 : نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه اي مانند زلزله،سيل و آتش سوزي از بين رفته است باب سوم : ثبت اسناد 1 : تعريف سند و اقسام آن 2 : ثبت اختياري و اجباري اسناد 3 : وظايف مسئولين دفاتر 4 : آثار ثبت اسناد 5 : در امانت گذاردن اسناد باب چهارم : دفاتر اسناد رسمي 1 : تاريخچه ي ثبت اسناد 2 : تشكيلات دفاتر اسناد رسمي 3 : مسئوليت سردفتران و دفترياران 4 : شرايط انتخاب سردفتران و دفترياران 5 : مقررات مختلف باب پنجم اجراي مفاد اسناد 1 : اسنادي كه مي توان درخواست اجرا آنها را نمود 2 : مرجع صدور اجرائيه 3 : درخواست اجرا سند 4 : صدور اجرائيه 5 : عمليات اجرايي 6 : ترتيب اجرا باب ششم : جرايم و مجازات باب هفتم : تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك باب هشتم : مواد مخصوصه - حقوق ثبت اسناد و املاك - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر