معماري اروپايي - اسلامي مساجد جديد در غرب - زنديه

کد شناسه :15111
معماري اروپايي - اسلامي مساجد جديد در غرب - زنديه

معماري اروپايي -اسلامي ،مساجد جديد در غرب تأليف : كريستين ولزبيچر ترجمه : مهدي زنديه ، مارال ابوالقاسمي ، پريسا صادقي - معماري -كتاب پرهام - 1 : اروپا و اسلام 2 : ديباچه 3 : از چالش بر سر مساجد تا بحث درباره معماري آن 4 : همويت اسلامي 5 : اسلام به عنوان عامل محرك 6 : اسلام اروپايي غير حقيقي 7 : اسلام در اروپا 8 : اسلام در حاشيه 9 : اسلام و حس وطن پرستي 10 : زمينه هاي آزمايش پذيري معماري اسلامي - اروپايي 11 : اسلام حقيقي و اسلام غيرحقيقي در اروپا 12 : كتابشناسي - معماري اروپايي - اسلامي ،مساجد جديد در غرب - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر