فضاهاي باز فضاهاي مردم - محبعلي

کد شناسه :15119
فضاهاي باز فضاهاي مردم - محبعلي

فضاهاي باز : فضاهاي مردم تأليف : كاترين وارد تامپسون ، پني تراولو ترجمه : گلنار محبعلي - كتاب پرهام - 1 : دغدغه هاي سياست گذاري : در حال حاضر چالش هاي برنامه ريزي براي دسترسي فراگير چيست ؟ 2 : ذات فراگير بودن : تجربه طردشدگي در بسترهاي گوناگون در چيست ؟ 3 : دغدغه هاي طراحي : چالش هاي پيش روي طراحي چه چيزهايي هستند و طراحي فراگير در عمل به چه معناست ؟ 4 : دغدغه هاي پژوهشي : چالش هاي پژوهش چه چيزهايي هستند و مناسب ترين نظريه ها و روش شناسي ها كدام هستند ؟ فضاهاي باز : فضاهاي مردم - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر