اندازه گيري طراحي شهري : پيمانه هايي براي مكان هاي زيست پذير - لطفي

کد شناسه :15120
اندازه گيري طراحي شهري : پيمانه هايي براي مكان هاي زيست پذير - لطفي

اندازه گيري طراحي شهري : پيمانه هايي براي مكان هاي زيست پذير تأليف : ريد يوئينگ ، اتو كلمنته ترجمه : سهند لطفي و پيمان نجفي - كتاب پرهام - 1 : معرفي 2 : گردآوري داده ها 3 : تحليل و گام هاي نهايي 4 : كيفيت هاي طراحي شهري نيويورك 5 : اعتبار سنجه ها 6 : فهرست نامه ميداني اندازه گيري طراحي شهري ، پيمانه هايي براي مكان هاي زيست پذير - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر