راهنماي طراحي مقطع گونه شناسي و مرجع تحليلي برش در معماري - قاسمي

کد شناسه :15147
راهنماي طراحي مقطع گونه شناسي و مرجع تحليلي برش در معماري - قاسمي

راهنماي طراحي مقطع : گونه شناسي و مرجع تحليلي برش در معماري تأليف : پل لوئيس ، مارك سوروماكي ، ديويد جي لوئيس ترجمه : حبيب قاسمي - معماري - كتاب پرهام - 1 : مقالات : برش عمودي - انواع و كاربردهاي مقطع - گزيده اي از تاريخ مقطع 2 : مقاطع : بعد دادن - طبقاتي كردن - شكل دادن - شكستن - سوراخ كردن - شيب دادن - لانه اي كردن - تركيبي - راهنماي طراحي مقطع : گونه شناسي و مرجع تحليلي برش در معماري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر