جدايي (تاثير روابط قدرت بر انسانها و فضاي شهري ) - اسدي محل چالي

کد شناسه :15155
جدايي (تاثير روابط قدرت بر انسانها و فضاي شهري ) - اسدي محل چالي
موجودی دارد

جدايي (تأثير روابط قدرت بر انسانها و فضاهاي شهري ) تأليف : مسعود اسدي محل چالي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مباني جدايي ، قدرت و فضاهاي شهري 2 : نظريه انتقادي فضاهاي شهري و ديالكتيك 3 : بحران جدايي در شهرهاي ايران 4 : تأثير روابط قدرت بر انسانها و فضاهاي شهري 5 : راهبردهاي پيوند دهنده انسانها و فضاهاي شهري - جدايي ( تأثير روابط قدرت بر انسانها و فضاهاي شهري ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر