شناسايي آسيب هاي وارده به سازه ها ج 1 - ابراهيم زاده

کد شناسه :15174
شناسايي آسيب هاي وارده به سازه ها ج 1 - ابراهيم زاده
موجودی دارد

شناسايي آسيب هاي وارده بر سازه ها : مرمت و مقاوم سازي بناها و بافت هاي معماري ج 1 تأليف و ترجمه :سيامك ابراهيم زاده حسن آبادي - عمران - كتاب پرهام - 1 : مراحل انجام مطالعات و تهيه ي طرح هاي مرمت و احياي بناها 2 : مفهوم آسيب پذيري لرزه اي سازه ها و روش هاي مطالعاتي 3 : روش هاي رايج مرمت بناهاي تاريخي 4 : آسيب پذيري فرسايش زوال روندهاي فساد و تحليل رفتگي بناهاي معماري 5 : عوامل مخل بناهاي معماري ( داخلي و خارجي ) 6 : حفاظت و ابزار مرمت بناهاي معماري تاريخي 7 : آسيب شناسي بناهاي معماري تاريخي ( سازه هاي آجري ) 8 : آسيب هاي سازه اي ( ساختاري ) بناهاي روستايي استان كرمان -شهر زرند در برابر زلزله 9 : آسيب پذيري سازه اي ( ساختاري ) بناهاي روستايي ايران در برابر زلزله 10 : عملكرد لرزه اي سازه هاي بنايي در مناطق زلزله زده طي دو دهه اخير در كشور 11 : آسيب شناسي و عملكرد سقف طاق ضربي در برابر زلزله 12 : روش هاي تقويت و بهسازي سازه هاي بنايي غير مسلح 13 : فرسودگي در سازه هاي آجري روش هاي مرمت و مقاوم سازي 14 : آسيب ها و ضعف هاي جوش كاري در سازه هاي فولادي روش هاي بازرسي و كنترل كيفيت 15 : شناسايي آسيب هاي سازه اي (ساختاري ) ساختمان هاي اسكلت فولادي 16 : مفاهيم ( تعمير ، ترميم و بازسازي ، مقاوم سازي ) - شناسايي آسيب هاي وارده به سازه ها : مرمت و مقاوم سازي بناها و بافت هاي معماري ج 1 - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر