توانمندسازي روستايي ( اصول بنيادين رهيافت نظريه ها و تجارب ) - افتخاري

کد شناسه :15191
توانمندسازي روستايي ( اصول بنيادين رهيافت نظريه ها و تجارب ) - افتخاري
موجودی دارد

توانمندسازي روستايي ( اصول بنيادين ، رهيافت ها ، نظريه ها و تجارب ) تأليف : عبدالرضا ركن الدين افتخاري و وكيل حيدري ساربان ) - عمران - كتاب پرهام - 1 : مفاهيم و اصول بنيادين توانمندسازي 2 : رهيافت ها ، نظريه ها ،راهبردها ، مدل ها 3 : آموزها هايي از تجارب مطالعاتي و سياسي رهيافت توانمندسازي در جهان و ايران 4 : بومي سازي شاخص هاي توانمندسازي روستايي در ايران - توانمند سازي روستايي ( اصول بنيادين ، رهيافت ها ، نظريه ها و تجارب ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر