راهنماي مبحث دهم مقررات ملي(10) - رضا ناظران

کد شناسه :15210
راهنماي مبحث دهم مقررات ملي(10) - رضا ناظران
موجودی دارد

راهنماي مبحث دهم مقررات ملي به انضمام نمودارهاي كمك آموزشي با حل مثال تأليف : رضا ناظران ، ندا رأفتي سخنگو ، فاطمه ظفري - عمران - كتاب پرهام - 1 : الزامات عمومي 2 : الزامات طراحي 3 : الزامات طراحي لرزه اي 4 : ساخت ، نصب ، كنترل - راهنماي مبحث دهم مقررات ملي به انضمام نمودارهاي كمك آموزشي با حل مثال - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر