جهاني شدن و چالش هاي دولت جمهوري اسلامي ايران - آب نيكي

کد شناسه :15223
جهاني شدن و چالش هاي دولت جمهوري اسلامي ايران - آب نيكي
موجودی دارد

جهاني شدن و چالش هاي دولت جمهوري اسلامي تأليف : حسن آبنيكي ، خسرو قبادي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : منشأ چالش هاي يك دولت 2 : چالش هاي معطوف به مشروعيت در دولت جمهوري اسلامي ايران 3 : چالش هاي معطوف به كارآمدي دولت جمهوري اسلامي ايران 4 : چالش ها و جهاني شدن - جهاني شدن و چالش هاي دولت جمهوري اسلامي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر