خوردگي آرماتورها در بتن

کد شناسه :15234
خوردگي آرماتورها در بتن
موجودی دارد

خوردگي آرماتورها در بتن ترجمه : علي اكبر رمضانيان پور و مصطفي جلال - عمران - كتاب پرهام - 1 : خوردگي فلزات در تماس با مصالح ساختماني معدني 2 : خوردگي و الكتروشيمي روي در محلول هاي قليايي و ملات سيمان 3 : رفتار خوردگي ميلگردهاي فولادي گالوانيزه با وجود ناپيوستگي هايي در روكش 4 : اثر پيوسته و زنگ بر فعال سازي فولاد در محلول حفره اي بتن شبيه سازي شده 5 : سطح آهن و آلياژهاي fe10cr در محيطهاي قليايي 6 : خطر خوردگي گالوانيكي ناشي از مقاوم سازي با cfrp در بتن مسلح 7 : خوردگي ماكروسل فولاد در بتن - آزمايش ها و مدل سازي عددي 8 : مدل سازي خوردگي آرماتور ناشي از كلريد در بتن توانمند ترك خورده بر اساس بررسي هاي آزمايشگاهي 9 : تأثير جريان هاي سرگردان بر خوردگي فولاد در بتن 10 : ارزيابي و پايش سرعت خوردگي ميلگردها و كابل هاي پيش تنيده يك پل 11 : پايش به هنگام خوردگي در سازه هاي بتن مسلح 12 : سيستم يكپارچه پايش خوردگي سازه هاي بتن مسلح 13 : استفاده از تجهيزات قابل حمل جهت تعيين حالت خوردگي سازه هاي بتني 14 : بازدارنده هاي خوردگي براي بتن مسلح - گزارشي از تحقيقات اخير EFC : بازدارنده هاي مخلوط شده براي سازه هاي بتن مسلح 16 : ميزان تأثيرگذاري بازدارنده هاي خوردگي آلي مخلوط بر عمر بهره برداري سازه هاي بتن مسلح 17 : تأثير بازدارنده هاي مهاجرت كننده بر خوردگي بتن مسلح 18 : تأثير بازدارنده هاي خوردگي - يك مطالعه ميداني 19 : حفاظت ميلگردهاي فولادي در بتن در برابر خوردگي با استفاده از بازدارنده هاي خوردگي مهاجرت كننده 20 : تعيين نفوذپذيري اندود (پوشش ) روي بتن با استفاده از EIS : استخراج كلريد از بتن مسلح - يك روش كاربرد تعريف شده جديد 22 : مطالعه ميكروسكوپي سطح مياني بتن و اندود (پوشش ) رساناي استفاده شده به عنوان آتد براي حفاظت كاتدي 23 : حفاظت از پايه هاي بتني مسلح در سازه هاي دريايي با آندهاي قرباني 24 : نوسازي سيستم حفاظت كاتدي يك پل بتني پس از 12 سال بهره برداري - خوردگي آرماتورها در بتن - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر