مديريت كاهش ريسك سوانح طبيعي - مهدي زارع

کد شناسه :15253
مديريت كاهش ريسك سوانح طبيعي - مهدي زارع

مديريت كاهش ريسك سوانح طبيعي تأليف : مهدي زارع - عمران - كتاب پرهام - 1 : مخاطرات طبيعي در جهان 2 : لرزه خيزي ايران 3 : مخاطره سيل در ايران 4 : تجزيه زلزله هاي اخير جهان در كاهش ريسك 5 : سونامي و سامانه هشدار و مخاطرات 6 : نيروگاه هاي هسته اي و مخاطرات 7 : مسائل اجتماعي و رواني سوانح طبيعي 8 : برنامه هاي سازمان ملل متحد براي كاهش ريسك سانحه 9 : تغييرات اقليم : چالش امروز 10 : زمين لرزه مهم سال 1394 در كشورهاي آسيب پذير جنوب آسيا - مديريت كاهش ريسك سوانح طبيعي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر