رفتار بلند مدت خط راه آهن كتاب جامع براي خطوط راه آهن با كيفيت بالا - محمدزاده

کد شناسه :15254
رفتار بلند مدت خط راه آهن كتاب جامع براي خطوط راه آهن با كيفيت بالا - محمدزاده

رفتار بلند مدت خط راه آهن ( كتاب جامع براي خطوط راه آهن با كيفيت بالا ) تأليف : كنستانتين جاناكاكيس ترجمه : سعيد محمدزاده ، امين ميري ، مهسا شيخ موقر - عمران - كتاب پرهام - 1 : تاريخچه راه آهن 2 : محيط خارجي مدير زيرساخت 3 : دانش كاربردي سامانه خط راه آهن 4 : ابزارها و روش ها براي دست يابي به خط راه آهن موثر با عملكرد بالا 5 : آينده - رفتار بلندمدت خط راه آهن ( كتاب جامع براي خطوط راه آهن با كيفيت بالا ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر