نشريه 804 - طرح عملياتي مديريت حادثه طوفان شن

کد شناسه :15263
نشريه 804 - طرح عملياتي مديريت حادثه طوفان شن

نشريه 804 - طرح عملياتي مديريت حادثه طوفان شن تأليف : حسين كلانتري خليل آباد - عمران - كتاب پرهام - 1 : تعاريف و مفاهيم 2 : طبقه بندي بحران ها 3 : سازمان ها و نهادهاي مرتبط با مديريت بحران در كشور 4 : تجارب مديريت بحران 5 : الگوها و روش هاي تثبيت 6 : روش هاي مناسب سطح بندي و ارائه روش مناسب 7 : شناسايي نقاط وقوع حادثه 8 : سطح بندي حوادث و تعيين نقاط بحراني 9 : بررسي و تحليل نقطه بحراني در كشور ( استان يزد ) 10 : تهيه طرح عملياتي مديريت حادثه 11 : بسته هاي آموزشي 12 : طراحي و برنامه ريزي سناريوي اجراي مانور - نشريه 804 - طرح عملياتي مديريت حادثه طوفان شن - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر