برنامه ريزي يك اجتماع خوب - نوشهرگرايي در تئوري و عمل

کد شناسه :15279
برنامه ريزي يك اجتماع خوب - نوشهرگرايي در تئوري و عمل
موجودی دارد

برنامه ريزي يك اجتماع خوب (نوشهرگرايي در تئوري و عمل ) تأليف : جيل گرانت ترجمه : نجما اسمعيل پور ، ميترا قربي - شهرسازي - كتاب پرهام - فصل اول : ظهور رويكردهاي جديد شهري 1 : نوشهرگرايي هاي غالب 2 : رسيدن به حومه شهرنشيني 3 : نظريه در نوشهرگرايي فصل دوم : نوشهرگرايي در عمل 4 : نوشهرگرايي متولد ميشود : تجربه آمريكا 5 : احياي شهرسازي : تجربه اروپا 6 : شهرسازي مدرنيزه : وضعيت شهري جديد در آسيا 7 : شهرسازي مستعمراتي : كانادا دست به كار مي شود فصل سوم : پيش بيني براي نوشهرگرايي 8 : سازگاري نظريه و اجراي نوشهرگرايي در عمل 9 : سرنوشت نوشهرگرايي - برنامه ريزي يك اجتماع خوب ( نوشهرگرايي در تئوري و عمل ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر