نكات طراحي مجتمع آموزشي - آنچه دانشجويان و طراحان بايد بدانند

کد شناسه :15286
نكات طراحي مجتمع آموزشي - آنچه دانشجويان و طراحان بايد بدانند

نكات طراحي مجتمع آموزشي ، آنچه دانشجويان و طراحان بايد بدانند تأليف : نغمه مفيدي نژاد ، نرجس خسروجردي - معماري - كتاب پرهام - معماري مدرسه و تأثير آن بر آموزش كودكان ، فرايند يادگيري ، شكوفايي استعدادهاي شخصي ، روابط دانش آموزان ، رفتار دانش آموزان ، تصميم گيري هاي والدين - مدرسه ، بستري براي يادگيري انواع مهارتها - در گذار از خانه به مدرسه ، كودكان به دنبال فضايي آشنا مي گردند - تئوري نوين آموزش ، بازبيني فرآيند يادگيري و اهميت خلاقيت دانش آموزان - تئوري نوين آموزش و اهميت مشاركت فعال دانش آموزان - دانش آموزان نسل جديد ، ارتباطات ، اينترنت ، شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي - رفتار دانش آموزان به طراحان فضاهاي آموزشي ايده مي دهد - سن دانش آموزان و انواع محيط هاي يادگيري - محوريت بازي در پيش دبستان و سه سال نخست دوره دبستان - محوريت مهارت فردي در سه سال دوم دوره دبستان - محوريت فعاليت هاي گروهي در دوره دبيرستان - مدارس با توجه به توانايي هاي دانش آموزان نيز رده بندي مي شوند - هنرستان و يادگيري مهارت هاي فني ، حرفه اي و هنري - جنسيت و تجربه مدرسه - گروه ها ، كودكان را به خود جذب مي كنند - كودكان در مدرسه با همسالان خود آرامش بيشتري دارند - كودكان دوست دارند قلمرو خود را داشته باشند - كودكان در مدرسه ، فضايي امن مي طلبند - فضاها در مدارس در لايه هاي متعددي نسبت به مراكز قرار مي گيرند - در محيط هاي يادگيري ، كاركردهاي متنوع در كنار يكديگر چيده مي شوند - ....- نكات طراحي مجتمع آموزشي : آنچه دانشجويان و طراحان بايد بدانند - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر