بنيان هاي نظري توسعه پايدار گردشگري - مهدوي

کد شناسه :15295
بنيان هاي نظري توسعه پايدار گردشگري - مهدوي

بنيان هاي نظري توسعه پايدار گردشگري تأليف : داوود مهدوي ، عبدالرضا ركن الدين افتخاري ، حمدالله سجاسي قيداري - گردشگري - كتاب پرهام - 1 : كليات 2 : گذار مفهومي در فرايند توسعه گردشگري 3 : تعاريف مفهومي توسعه پايدار گردشگري با رويكرد انتقادي 4 : نظريه هاي توسعه پايدار گردشگري 5 : رهيافت هاي توسعه پايدار گردشگري 6 : سياست گذاري در توسعه پايدار گردشگري 7 : معيارها و شاخص هاي توسعه پايدار گردشگري 8 : ارزيابي پايداري گردشگري ( روش ها و مدل ها ) - بنيان هاي نظري توسعه پايدار گردشگري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر