عملكرد لرزه اي دستگاه پله و موقعيت آن در سازه - رياحي

کد شناسه :15324
عملكرد لرزه اي دستگاه پله و موقعيت آن در سازه - رياحي
موجودی دارد

عملكرد لرزه اي دستگاه پله و موقعيت آن در سازه تأليف : حسين تاجميررياحي ، سيدسجاد صلاحي ، علي پورعابدين - عمران - كتاب پرهام - 1 : بررسي انواع پله از ديدگاه معماري 2 : عملكرد راه پله در زلزله هاي گذشته 3 : ديدگاه هاي آئين نامه اي و ملاحظات طراحي 4 : بررسي لزوم مدل سازي سيستم پله و آثار آن بر رفتار سازه 5 : جانمايي بهينه دستگاه پله در پلان هاي رايج 6 : نكات و روش هاي پيشنهادي جهت اجراي پلكان - عملكرد لرزه اي دستگاه پله و موقعيت آن در سازه - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر