پهنه بندي اقليمي ايران براي طراحي معماري و تاسيسات مكانيكي - سلطاندوست

کد شناسه :15328
پهنه بندي اقليمي ايران براي طراحي معماري و تاسيسات مكانيكي - سلطاندوست
موجودی دارد

پهنه بندي اقليمي ايران براي طراحي معماري و تأسيسات مكانيكي تأليف : محمدرضا سلطاندوست - معماري - كتاب پرهام - 1 : عوامل اقليمي 2 : شرايط اقليمي شهرهاي ايران 3 : مختصري درباره انواع روش هاي پهنه بندي اقليمي 4 : پهنه بندي اقليمي بر اساس اطلاعات سايكرومتريك 5 : رتبه بندي مراكز استان بر اساس نياز سرمايش و گرمايش ساختمان ها 6 : پهنه بندي اقليمي از نظر انرژي 7 : نمايه ي شهرها - پهنه بندي اقليمي ايران براي طراحي معماري و تأسيسات مكانيكي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر