معماري ايران از عصر صفوي تا عصر حاضر - زارعي

کد شناسه :15361
معماري ايران از عصر صفوي تا عصر حاضر - زارعي

معماري ايران از عصر صفوي تا عصر حاضر تأليف : محمدابراهيم زارعي - معماري - كتاب پرهام - 1 : منابع پژوهش 2 : صفويان و مراحل شكل گيري معماري 3 : ساختار معماري و انواع بناهاي دوره صفوي 4 : تزيينات معماري دوره صفوي 5 : نگاهي به شهرهاي دوره صفوي 6 : معماري دوره افشاريه و گرايش به شرق 7 : معماري دوره زنديه 8 : معماري دوره قاجار : تداوم ، شكوه و پايان آن 9 : تزيينات معماري دوره قاجار 10 : تهران پايتخت دويست ساله - معماري ايران از عصر صفوي تا عصر حاضر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر