آموزشگاه هايي براي آينده - فدايي

کد شناسه :15365
آموزشگاه هايي براي آينده - فدايي
موجودی دارد

آموزشگاه هايي براي آينده (طرح هاي پيشنهادي برگرفته از روانشناسي معماري ) تأليف : هنري سانوف ، پيتر هانبر ، فريد نسريچ هاندرت واسر ترجمه : مرضيه فدايي - معماري - كتاب پرهام - 1 : مروركلي 2 : پرسش ها 3 : اهميت موضوع 4 : آموزشگاه هاي مدعي در حوزه آموزشگاه هاي آينده 5 : نقش رهبري معمار فصل دوم : تاريخچه ساختمان آموزشگاهي در ايالات متحده آمريكا : 1 : مقدمه 2 : معماري آموزشي در دوره استعماري 3 : معماري آموزشي دوره ي انقلاب صنعتي 4 : معماري آموزشي در عصر اطلاعات 5 : زمينه تاريخي آموزشگاهي در ژاپن 6 : تاريخچه ي رشد ساختمان هاي آموزشگاهي در آلمان 7 : ظهور تحصيل سازمان يافته در آلمان 8 : آموزشگاه هاي آينده : شرايط و فرآيندها سهم روانشناسي معماري 9 : فهرست خواسته ها و نيازمنديها 10 : طراحي رنگي 11 : تراكم و ازدحام 12 : مبلمان و تجهيزات 13: گرمايش ، سرمايش و تهويه 14 : روشنايي آموزشگاه ها 15 : طراحي چهارچوب 16 : جنبه هاي بوم شناختي 17 : جنبه هاي سازماني 18 : طراحي مدارس با مشاركت جامعه 19 : مزاياي مشاركت جامعه 20 : آموزشگاه ابتدايي ديويدسن به عنوان مركز اجتماعي 21 : آموزشگاه اجتماعي طراحي شده با قابليت دسترسي 22 : روند طراحي و برنامه ريزي آموزشگاه ها از ديدگاه فناوري و اطلاعات و ارتباطات 23 : زبان بادگيري براي آموزشگاه ها و مجتمع هاي يادگيري - آموزشگاه هايي براي آينده ( طرح هاي پيشنهادي برگرفته از روانشناسي معماري ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر