روش پژوهش و گزارش نويسي در مهندسي - محمد سيروس

کد شناسه :15371
روش پژوهش و گزارش نويسي در مهندسي - محمد سيروس

روش پژوهش و گزارش نويسي در مهندسي تأليف : كاوه محمد سيروس ، نرگس اميني مقدم - كتاب پرهام - 1 : فرآيند پژوهش و مراحل اجراي يك طرح پژوهشي علمي 2 : طراحي ، فرضيه و هدف پژوهش 3 : اندازه گيري داده ها و چارچوب نظري 4 : نمونه گيري و پيشنهاد پژوهش 5 : پيشرفت كار و نوشتن پايان نامه 6 : مقاله نويسي - روش پژوهش و گزارش نويسي در مهندسي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر