نهادهاي مالي - تك روستا

کد شناسه :15385
نهادهاي مالي - تك روستا
موجودی دارد

نهادهاي مالي تأليف : حسين تك روستا ، سعيده باباجاني محمدي - مديريت - كتاب پرهام - 1 : ضرورت مطالعه نهادهاي مالي 2 : نماي كلي نظام مالي 3 : چرا نهادهاي مالي وجود دارند ؟ 4 : صنعت بانكداري و مديريت نهادهاي مالي 5 : موسسات پس انداز و اتحاديه هاي اعتباري 6 : صنعت صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك 7 : شركت هاي بيمه و صندوق هاي بازنشستگي 8 : شركت هاي تأمين سرمايه 9 : تأمين مالي پروژه اي 10 : شركت هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير 11 : كارگزاران و معامله گران اوراق بهادار 12 : مديريت ريسك در نهادهاي مالي 13 : شركت هاي تأمين مالي - نهادهاي مالي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر