بي خانماني و سياست گذاري اجتماعي - محمد خاني

کد شناسه :15386
بي خانماني و سياست گذاري اجتماعي - محمد خاني

بي خانماني و سياست گذاري اجتماعي تأليف : روجر باروز ، نيكلاس پليس ، دبورا كويلگارس ترجمه : محمد خاني - جامعه شناسي و حقوق - كتاب پرهام - درآمد بي خانماني ، ديروز و امروز 1 : بي خانماني در بريتانياي معاصر ، مفهوم پردازي و سنجش 2 : بي خانماني و قانون 3 : نظريه پردازي بي خانماني : رويكردهاي جامعه شناختي و فمينيستي معاصر 4 : توزيع اجتماعي تجربه بي خانماني 5 : ويژگي هاي افراد بي خانمان مجرد در انگلستان 6 : معوقات رهني ، تصرف (خانه هاي ) رهني و بي خانماني 7 : خدمت سربازي ، نظريه پردازي بي خانماني نظاميان سابق 8 : نيازهاي مسكن زندانيان سابق 9 : وضعيت بهداشتي درماني افراد بي خانمان مجرد 10 : بهداشت ، بي خانماني و دسترسي به خدمات مراقبت هاي بهداشتي و درماني در لندن 11 : اسكان افراد بي خانمان مجرد 12 : گشودن درهاي بخش اجاره داري خصوصي تحولات در مساعدت هاي معطوف به سهولت دسترسي بهخدمات مسكن 13 : ظرفيت اجاره داري بخش خصوصي در تأمين مسكن افراي بي خانمان 14 : خوابگاه هاي شبانه روزي پاسخ عملي و سياست گذاري مناسب 15 : طرح مشكلات بي خانماني جوانان و بيكاري نقش فويرها 16 : همكاري براي كمك به افراد بي خانمان بررسي همكاري هاي بين بخشي - بي خانماني و سياست گذاري اجتماعي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر