نظريه ماناك - مباني طراحي اشيا در زمينه تفكر نطبيقي ايراني اسلامي

کد شناسه :15390
نظريه ماناك - مباني طراحي اشيا در زمينه تفكر نطبيقي ايراني اسلامي
موجودی دارد

نظريه ماناك : مباني طراحي اشياء در زمينه تفكر تطبيقي ايراني اسلامي تأليف : پرديس بهمني - هنر - كتاب پرهام - 1 : مباني زمينه گرايي در بررسي تطبيقي 2 : تأثير جامعه و فرهنگ بر طراحي اشياء هدف 3 : گونه شناسي ظروف خانگي و طبقه بندي ظاهري 4 : طبقه بندي محتوايي از ظروف خانگي قرن هاي اول تا پنجم هجري ايران 5 : مباني طراحي اشياء ماناك - نظريه ماناك : مباني طراحي اشياء در زمينه تفكر تطبيقي ايراني اسلامي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر