ايران مهد نخستين هاي جهان

کد شناسه :15409
ايران مهد نخستين هاي جهان
موجودی دارد

ايران مهد نخستين هاي جهان تأليف : پروا نميرانيان - باستان شناسي - كتاب پرهام - 1 : نوآوري هاي ايرانيان در ادبيات 2 : نوآوري هاي ايرانيان در اقتصاد 3 : نوآوري هاي ايرانيان در آموزش و پرورش 4 : نوآوري هاي ايرانيان در پزشكي 5 : نوآوري هاي ايرانيان در پوشاك 6 : نوآوري هاي ايرانيان در تمدن 7 : نوآوري هاي ايرانيان در جغرافيا 8 : نوآوري هاي ايرانيان در حمل و نقل 9 : نوآوري هاي ايرانيان در دريانوردي 10 : نوآوري هاي ايرانيان در رياضيات و هندسه 11 : نوآوري هاي ايرانيان در ساختار نظامي 12 : نوآوري هاي ايرانيان در سنجش و اندازه گيري 13 : نوآوري هاي ايرانيان در شيمي 14 : نوآوري هاي ايرانيان در فيزيك و الكتريسيته 15 : نوآوري هاي ايرانيان در كار و امور اجتماعي 16 : نوآوري هاي ايرانيان در معماري 17 : نوآوري هاي ايرانيان در كشاورزي و آبياري 18 : نوآوري هاي ايرانيان در موسيقي 19 : نوآوري هاي ايرانيان در نجوم و ستاره شناسي 20 : نوآوري هاي ايرانيان در ورزش 21 : نوآوري هاي ايرانيان در هنر - ايران مهد نخستين هاي جهان - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر