الگوي مسكن اروميه با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان از دوره قاجار تا معاصر

کد شناسه :15422
الگوي مسكن اروميه با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان از دوره قاجار تا معاصر

الگوي مسكن اروميه با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان تأليف : سيدعباس يزدانفر ، مهسا ضرابي الحسيني ، زهره ناصر دوست - معماري - كتاب پرهام - 1 : چهارچوب و روش تحقيق 2 : خانه هاي سنتي و شيوه ي زندگي در آن ها 3 : شناخت شهر اروميه 4 : خانه هاي سنتي معاصر و شيوه زندگي آن ها 5 : خانه هاي معاصر و شيوه ي زندگي آن ها 6 : مقايسه خانه هاي سنتي تا معاصر - الگوي مسكن اروميه با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر