اصول تحليل طراحي و اجراي سيستم نيلينگ بر مبناي آيين نامه FHWA

کد شناسه :15430
اصول تحليل طراحي و اجراي سيستم نيلينگ بر مبناي آيين نامه FHWA
موجودی دارد

كتاب اصول تحليل ، طراحي و اجراي سيستم نيلينگ بر مبناي آيين نامه FHWA تأليف و ترجمه علي گل افشار ، حسام الدين خيربخش انتشارات سيماي دانش ، عمران گودبرداري ، كتاب پرهام ، مباني مقدماتي سيستم نيلينگ، مطالعات ميداني و آزمايشگاهي ، مصالح و روش هاي ساخت ، تحليل ديوارهاي پايدار شده به روش نيلينگ ، طراحي ديوارهاي پايدار شده به روش نيلينگ ، بازرسي هاي حين ساخت و پايش عملكرد ، اصول تحليل ، طراحي و اجراي سيستم نيلينگ بر مبناي آيين نامه FHWA كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر