101 قاعده سرانگشتي براي شهرها و ساختمان هايي پايدار - صاحب زاده

کد شناسه :15486
101 قاعده سرانگشتي براي شهرها و ساختمان هايي پايدار - صاحب زاده
موجودی دارد

101 قاعده سرانگشتي : براي شهرها و ساختمان هايي پايدار تأليف : هاو هيوود ترجمه : صدرا صاحب زاده ، ميلاد صادق فر - معماري - كتاب پرهام - 1 : اصول پايداري 2 : احترام به منابع جهاني 3 : كار كردن هماهنگ با جهان طبيعت 4 : طراحي براي رفاه انساني 5 : استراتژي هايي براي شهرها و ساختمان هايي پايدار - 101 قاعده سرانگشتي : براي شهرها و ساختمان هايي پايدار - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر