صنايع دستي ايران - توماج نيا

کد شناسه :15490
صنايع دستي ايران - توماج نيا
موجودی دارد

صنايع دستي ايران تأليف : آزاده توماج نيا - گردشگري - كتاب پرهام - بخش اول : كليات صنايع دستي : 1 : معرفي صنايع دستي 2 : سير تاريخي انواع صنايع دستي ايران 3 : صنايع دستي ايران در دوره معاصر 4 : اهميت صنايع دستي در اقتصاد و درآمدزدايي 5 : آشنايي با سازمان هاي بين المللي صنايع دستي بخش دوم : معرفي مهمترين نمونه هاي صنايع دستي ايران : 1 : دستبافته هاي داري و غير داري 2 : صنايع دستي مرتبط با چوب 3 : هنرهاي مرتبط با فلز 4 : صنايع دستي مرتبط با چوب 5 : سفال و سراميك 6 : شيشه گري و هنرهاي مرتبط با آن 7 : طراحي و نقاشي سنتي ايران و ديگر هنرهاي صنايع دستي - صنايع دستي ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر