آموزش كاربردي مدلسازي جريان و رسوب در HEC - RAS عزيزيان

کد شناسه :15523
آموزش كاربردي مدلسازي جريان و رسوب در HEC - RAS عزيزيان
موجودی دارد

آموزش كاربردي مدلسازي جريان و رسوب در HEC - RAS تأليف : اصغر عزيزيان ، امير صمدي ، مرضيه آغاز - عمران - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : مدلسازي يك بعدي جريان 3 : توابع طراحي كانال پايدار 4 : انجام تحليل انتقال رسوب 5 : روش هاي ارزيابي اثر رسوب - آموزش كاربردي مدلسازي جريان و رسوب در HEC - RAS كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر