حقوق مالكانه با نگاهي بر تحصيل و تملك اراضي توسط شهرداري در برابر اجراي طرح ها

کد شناسه :15530
حقوق مالكانه با نگاهي بر تحصيل و تملك اراضي توسط شهرداري در برابر اجراي طرح ها

حقوق مالكانه با نگاهي بر تحصيل و تملك اراضي توسط شهرداري در برابر اجراي طرح هاي عمومي و عمراني (همراه با رويه قضايي ) تأليف : منصور محمدي توانا - عمران - كتاب پرهام - 1 : كليات و مفاهيم 2 : طرح هاي عمومي و محدوده هاي شهري 3 : مباني و منابع حاكم بر تحديد حقوق مالكانه 4 : تأمين حقوق مالكانه در طرح هاي عمومي و عمراني شهرداري - حقوق مالكانه با نگاهي بر تحصيل و تملك اراضي توسط شهرداري در برابر طرح هاي عمومي و عمراني ( همراه با رويه قضايي ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر