رسم فني و نقشه كشي ساختمان - آموزش ترسيم به روش دستي و با autocad 2018 - صميمي

کد شناسه :15556
رسم فني و نقشه كشي ساختمان - آموزش ترسيم به روش دستي و با autocad 2018 - صميمي
موجودی دارد

رسم فني و نقشه كشي ساختمان (آموزش ترسيم به روش دستي و با نرم افزار اتوكد 2018 ) تأليف : عليرضا صميمي - عمران - كتاب پرهام - 1 : احجام ساده هندسي 2 : تصاوير دوبعدي 3 : تصاوير مجسم 4 : معرفي نرم افزار اتوكد دوبعدي ، سه بعدي و ترسيم تصاوير ايزومتريك 5 : ترسيم شكل هاي سه بعدي در محيط اتوكد 6 : تاريخچه و مقدمات نقشه كشي 7 : ابزار و وسايل نقشه كشي 8 : نصب كاغذ و معرفي انواع خطوط و نحوه ترسيم آن ها 9 : مقياس 10 : اندازه گيري 11 : ترسيم نقشه هاي ساختماني 12 : ترسيم نماهاي ساختماني 13 : ترسيم مقاطع ساختمان 14 : برداشت از بناي موجود - رسم فني و نقشه كشي ساختمان ( آموزش ترسيم به روش دستي و با نرم افزار اتوكد 2018 كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر