شهرهاي بيوفيليك يكپارچه كردن طبيعت با برنامه ريزي و طراحي شهري - ملكي

کد شناسه :15565
شهرهاي بيوفيليك  يكپارچه كردن طبيعت با برنامه ريزي و طراحي شهري - ملكي

شهرهاي بيوفيليك : يكپارچه كردن طبيعت با برنامه ريزي و طراحي شهري تأليف تيموتي بيتلي ترجمه : لادن ملكي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : اهميت طبيعت و حيات وحش در زندگي شهري ما 2 : طبيعت داخل شهرها 3 : شهرهاي بيوفيليك چه هستند ؟ 4 : برنامه ريزي و طراحي شهري بيوفيليك 5 : ابزارها و نهادهاي جديد براي پرورش شهرهاي بيوفيليك 6 : جمع بندي تفكرات : رشد شهر بيوفيليك - شهرهاي بيوفيليك : يكپارچه كردن طبيعت با برنامه ريزي و طراحي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر